Phòng và giá cả

  • Category Archives : Phòng và giá cả

Phòng Family Suite – Hướng Thành Phố

Diện tích:        40m2 Loại giường:   2 Giường đôi lớn Giá phòng:     1.600.000 VND (đã bao gồm thuế và phí dịch vụ) Phòng không hút thuốc Mỗi trẻ em trên 6 tuổi hoặc mỗi người lớn bổ sung sẽ có phụ phí và  bất cứ yêu cầu bổ sung giường cần có xác

Phòng Suite – Hướng Thành Phố

Diện tích:        40m2 Loại giường:   1 Giường lớn cỡ King-size Giá phòng:      1.300.000 VND (đã bao gồm thuế và phí dịch vụ) Phòng không hút thuốc Mỗi trẻ em trên 6 tuổi hoặc mỗi người lớn bổ sung sẽ có phụ phí và  bất cứ yêu cầu bổ sung giường cần có

Phòng Deluxe (Giường đơn) – Cửa Sổ

Diện tích phòng:         30m2 Loại giường:               2 hai giường đơn Giá phòng:                  1.100.000 VND (đã bao gồm thuế và phí dịch vụ) Phòng không hút thuốc Mỗi trẻ em trên 6 tuổi hoặc mỗi người lớn bổ sung sẽ có phụ phí và  bất cứ yêu cầu bổ sung giường cần có

Phòng Deluxe (Giường đôi) – Cửa Sổ

Diện tích phòng:         30m2 Loại giường:               1 giường đôi lớn Giá phòng:                 1.100.000 VND (đã bao gồm thuế và phí dịch vụ) Phòng không hút thuốc Mỗi trẻ em trên 6 tuổi hoặc mỗi người lớn bổ sung sẽ có phụ phí và  bất cứ yêu cầu bổ sung giường cần có xác nhận

Phòng Superior (Giường đôi) – Hướng Thành Phố

Diện tích phòng:         25m2 Loại giường:               1 giường đôi Giá phòng:                  950.000 VND (đã bao gồm thuế và phí dịch vụ) Phòng không hút thuốc Khách sạn không bổ sung thêm giường tại phòng này. Bãi đỗ xe: Không có bãi đỗ xe.

Phòng Tiêu Chuẩn (Giường đôi) – Không Cửa Sổ

Diện tích Phòng:         20m2 Loại giường:               1 giường đôi Giá phòng:                750.000 VND (đã bao gồm thuế và phí dịch vụ) Phòng không hút thuốc Khách sạn không bổ sung thêm giường tại phòng này. Bãi đỗ xe: Không có bãi đỗ xe.